Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว3617 ลว.15 ส.ค. 2565)
15 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)
09 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ซักซ้อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว3547 ลว.9 ส.ค. 2565)
09 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการนสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 (ด่วนมาก อด 0023.3/ว3544 ลว.9 ส.ค. 2565)
09 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชย์กิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง (อด 0023.3/ว3555 ลว.9 ส.ค. 2565)
08 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 3 (อด 0023.3/ว688 ลว. 8 ส.ค. 2565)
08 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อ สกุล ผู้เข้าฝึกอบรมและชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว689 ลว.8 ส.ค. 2565)
04 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ) ไตรมาส 4 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว3455 ลว.4 สิงหาคม 2565)
04 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (การถ่ายโอนบุคลากร ) ไตรมาสที่ 4 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว3452 ลว. 4 สิงหาคม 2565)
04 ส.ค. 2565 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ไตรมาส 4 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว3451 ลว.4 สิงหาคม 2565)

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th